Seitennavigation


Hauptnavigation


Unternavigation


Hauptinhalt

Redactionele content

Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
Hoffmannallee 55
D-47533 Kleve

Telefoon: +49-2821-7281-0
Telefax: +49-2821-7281-30

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
http://www.ondernemen-duitsland.nl

Directeur:
Brigitte Jansen

Voorzitter van de toezichtsraad:
Silke Gorißen

Bevoegde rechtbank:
Amtsgericht Kleve HRB 1576

BTW-nummer.:
DE811 863 209

Uitsluiting van aansprakelijkheid/Disclaimer

1. Inhoud van de website
De exploitant van de website aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Vorderingen jegens de exploitant, die betrekking hebben op materiele of ideële schade, die door het gebruik danwel niet gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn in principe uitgesloten, voorzover van de kant van de exploitant geen sprake is van bewijsbaar opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid. Het volledige aanbod is vrijblijvend en niet bindend. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de website of het volledige aanbod zonder aparte aankondiging aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en hyperlinks
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (links) die buiten de verantwoordelijkheid van de exploitant van de website vallen, treedt uitsluitend in het geval in kracht, wanneer de exploitant kennis heeft van de inhoud en het technisch mogelijk is en redelijkerwijs van hem mag worden gevergd, het gebruik in het geval van onwettige inhoud te verhinderen. De exploitant verklaart hiermee uitdrukkelijk dat er ten tijde van de plaatsing van de link geen illegale inhoud te vinden was op alle pagina´s waarnaar de link verwijst. De exploitant heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de content of het auteurschap van de pagina´s waar via een link naar wordt verwezen. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle sites waar via een link naar wordt verwezen. Dit geldt voor alle binnen de eigen website aangebrachte hyperlinks en verwijzingen alsmede alle externe bijdrages in door de exploitant ingerichte gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Enkel en alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar wordt verwezen, is verantwoordelijk voor illegale, onjuiste of onvolledig inhoud en met name voor schade, die uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie voortvloeit, niet degene, die via links naar de betreffende publicatie verwijst.

3. Intellectuele eigendomsrechten
De exploitant van deze website heeft getracht in alle publicaties de auteursrechten van gebruikte grafieken, geluidsopnames, videoproducties en teksten in acht te nemen, door hem zelf gemaakt beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrij(e) beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten. Alle op deze website genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Uitsluitend op grond van de vermelding alleen kan niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet door rechten van derden zijn beschermd! Het copyright voor openbare, door de exploitant zelf vervaardigde objecten berust uitsluitend bij de exploitant. Het kopiëren of gebruiken van dergelijke grafieken, beeldmateriaal, geluidsopnames, videoproducties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Bescherming van persoonsgegevens
In zoverre op de website de mogelijkheid bestaat persoonlijke of zakelijke gegevens in te voeren (e-mailadressen, namen, adressen), geschiedt het verschaffen van deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voorzover technisch mogelijk en redelijkerwijs mag worden gevergd – ook zonder het verschaffen van dergelijke gegevens resp. na het invullen van anonieme gegevens of een pseudoniem toegestaan.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer maakt deel uit van de website van de exploitant. Voor zover delen of individuele formuleringen uit deze tekst niet, niet meer of niet volledig conform de geldende wetgeving zijn, laat dit de geldigheid van de overige delen van het document onverlet.


Weitere ergänzende Inhalte

 

Provada Broschre NL 1